Virtuaaliassari hoitaa ne tylsätkin hommat ilolla!

Cloudriven Oy – Virtuaaliassari tekee ne tylsätkin hommat

“Virtuaaliassarilla ollaan oltu todella joustavia ja rentoja, asiat järjestyvät maalaisjärjellä ja yhteistyöllä eikä jäykillä prosesseilla.”

Virtuaaliassarin tehtävät: toimiston juoksevat asiat kuten tarviketilaukset, hallintorutiinit, tapahtumat ja laskutus

    • Asiantuntijayritykset, IT-ala
    • Cloudriven Oy, Hanna Arimo, HR Director
    • asiakaspalvelun hoito, henkilöstöhallinnon tehtävät, HR-tietojen välitys palkanlaskijalle, koko myyntireskontran hoito, laskuaineiston kerääminen laskutukseen, laskukyselyihin vastaaminen, toimiston pienhankinnat tulostuspaperista kahvimaitoon

Johdon tehtävä on keskittyä olennaiseen

Cloudriven on IT-konsultointi- ja ohjelmistokehitysyritys, jonka tuottamat ratkaisut ovat laajasti käytössä Suomessa ja maailmalla. Yritys on kasvanut nopealla tahdilla ja tämä taas on puolestaan lisännyt jatkuvasti hallinnollisten töiden ja muiden toimistorutiinien määrää.

“Näistä hommista alkoi muotoutua meille taakka, joka ei varsinaisesti kuulunut kenenkään rooliin tai ydinosaamiseen. Keskittyminen olennaiseen rakoili ja pikkuhommien siirtely pöydältä toiselle loi tyytymättömyyttä ja vei paljon henkistä kapasiteettia.”, Hanna Arimo kertoo. 

Kuten jokaisessa kasvuyrityksessä, myös Cloudrivenilla on jo ajoissa päätetty, että johdon täytyy pitää katse koko ajan pallossa ja keskittyä olennaisimpaan. Juuri tästä syystä myös ydinosaamisen ulkopuolella olevat tehtävät on järkevää ulkoistaa. “Tunnistimme tarpeen nimenomaan assistenttipalvelulle, ja kilpailutuksen myötä päädyimme Virtuaaliassariin laadun, joustavuuden ja palvelun toimivuuden vuoksi”, Arimo jatkaa.

Virtuaaliassari tekee ne tylsätkin hommat – ilolla ja laadukkaasti

Cloudrivenin oma assari pyörittää tarviketilauksia, henkilöstöetuihin liittyviä rutiineja, järjestää tapahtumia, käsittelee paperipostit ja tekee laskutusta. Hän myös tarvittaessa auttaa kaikenlaisissa kertaluonteisissa tiedonhakutehtävissä, excel-jumpissa ja muissa eteen tulevissa hommissa. “Meistä ne ovat tylsiä ja hidastavat varsinaista tekemistä, assarimme mielestä mielenkiintoisia ja monipuolisia. Täydellinen win-win!”, kertoo Arimo helpottoneena.

Paitsi että assari tekee mielellään niitä hommia, jotka tavallisesti siirtyvät pöydältä toiselle ja kalenterissa eteenpäin, myös yhteistyö sujuu Cloudrivenin oman nimetyn assarin kanssa helposti ja sujuvasti. Hän on solahtanut osaksi porukkaa ja saa työntekijät aina hyvälle tuulelle!

Tiimin osa, eikä mikään nakkikone

Virtuaaliassarin apu mahdollistaa sen, että kukin voi keskittyä omiin töihinsä, eikä huku siihen melkoiseen listaan ”pakko hoitaa tämäkin pikkuhomma” -tehtäviä. “He tulevat osaksi meidän porukkaa ja tekemistä, eivätkä jää etäiseksi instanssiksi tai ”nakkikoneeksi”, tähdentää Arimo. 

Arimo suositteleekin Virtuaaliassaria kaikille sellaisille yrityksille tai tiimeille, joilla on joitain säännöllisiä rutiineja ja joiden tekemisestä itse he haluaisivat luopua. Jokaisella on omat osaamisalueensa: asiantuntijatehtävissä harvoin toimistorutiinit ovat sitä mieleisintä ydintä, mutta Virtuaaliassarille ne nimenomaan ovat ydinosaamista. Kun tekemisen ydin tulee rutiineista, satunnaiset muut tehtävät solahtavat mukaan helposti.

“Virtuaaliassarilla ollaan oltu todella joustavia ja rentoja, asiat järjestyvät maalaisjärjellä ja yhteistyöllä eikä jäykillä prosesseilla”, Arimo vielä summaa.  

 

Hanna Arimo
HR Director
Cloudriven Oy 

www.cloudriven.fi