Demande Oy – Virtuaaliassari on järkevä investointi

“Sujuvaa, luotettavaa, nopeaa reagointia. Hyvä tiimihenki ja solahtaa sujuvasti myös osaksi meidän tiimiä. Joustava resursointi ja kaikki onnistuu -asenne. Olemme erittäin tyytyväisiä!”

Virtuaaliassarin tehtävät: Osto- ja myyntireskontra, palkkojen jyvitys, työntekijöiden palkkahallinnon asiakaspalvelu ja muut juoksevat, hallintoon liittyvät tehtävät (esim. sopimusten kilpailutus).

    • Asiantuntijayritykset, Tapahtumatuotanto
    • Demande Oy, Irina Niiranen, operatiivinen johtaja
    • asiakaspalvelun hoito, henkilöstöhallinnon tehtävät, HR-tietojen välitys palkanlaskijalle, tiedonhankinta ja kilpailutus

Oman ydinliiketoiminnan ulkopuolinen tekeminen on järkevää ulkoistaa

Demande on henkilöstövälitysyritys, joka välittää asiakkaidensa tarpeisiin mm. myynninedistäjiä, promoottoreita, tapahtuma-avustajia, roudaajia ja muita ammattilaisia tarpeen mukaan. 

“Sanon aina asiakkaillekin, että oman ydinliiketoiminnan ulkopuolella oleva osaaminen kannattaa ulkoistaa. Oman henkilöstön työaika on kallista ja sitä kannattaakin käyttää mahdollisimman tuottavaan toimintaan.”, Irina Niiranen tiivistää. Demandella tehdään, kuten opetetaan: syvempää asiantuntemusta vaativat tehtävät hoidetaan omin voimin, muut hoidetaan kumppaneiden avustuksella. Näin asiantuntijat saavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa eli henkilöstövälityksen myyntiin, rekrytointiin ja koordinointiin sekä työsuhteiden hoitamiseen. Virtuaaliassari hoitaa puolestaan oman tonttinsa.

Virtuaaliassari on järkevä investointi

Aiemmin Demandella oli tiimissään taloushallinnon assistentti, mutta kun hän siirtyi uusiin tehtäviin, oli aika ulkoistaa nämä tehtävät. “Meillä tarve ei ole täysipäiväiselle taloushallinnon assistentille, joten ulkoistamispäätös oli kannattavampaa kuin osa-aikaisen oman työntekijän rekrytointi, koulutus ja työnjohto.”, Niiranen selvittää. Hän suositteleekin Virtuaaliassarin palvelua nimenomaan niille yrityksille, joilla ei ole tarvetta täysipäiväiselle taloushallinnon assistentille. 

Assari on myös osa tiimiä 

Yhteistyö on sujunut loistavasti. “Meille oli alusta asti tärkeää ottaa taloushallinnon assistentti myös osaksi meidän tiimiä, vaikka tuleekin ostopalveluna eli otamme hänet mukaan myös tiimipäiviin ja viikkopalavereihin. Pyrimme näin omalta osaltamme tukemaan yhteistyön sujuvuutta.”, Niiranen linjaa. Loistavaa yhteistyössä on myös riskittömyys. Loma- ja sairastuuraukset hoituvat ja ovat Virtuaaliassarin vastuulla. Näin Demandellakin toimitaan, joten tämä ominaisuus on myös heidän kumppaneissaan erityisen tärkeää.  

Joustava resursointi lyhentää johtajan työlistaa

Virtuaaliassari on nopea reagoimaan ja toimii asiakkaan arvojen mukaisesti. Oma assari pitää myös Demanden tiimiä kartalla, muistuttelee esimerkiksi myynti- ja ostolaskuista sekä auttaa kehitysprojekteissa. Irinan omakin työkuorma on helpottanut oman assarin myötä, sillä muutoin moninaiset juoksevat asiat olisivat hänen työlistallaan. 

“Sujuvaa, luotettavaa, nopeaa reagointia. Hyvä tiimihenki ja solahtaa sujuvasti myös osaksi meidän tiimiä. Joustava resursointi ja kaikki onnistuu -asenne. Olemme erittäin tyytyväisiä!”, summaa Niiranen.

Irina Niiranen
Operatiivinen johtaja
Demande Oy

www.demande.fi