Kirjakauppaliitto ry – assistentilla joustavuutta resursseihin

Järjestön oma virtuaaliassari Taina hoitaa Kirjakauppaliitossa mm. jäsenasioita, tapahtumajärjestelyjä, talousasioita ja avustavia HR-tehtäviä. Järjestön oma virtuaaliassari Taina sopii myös päättäjätapaamisia, hallinnoi kalentereita, valmistelee kirjanpidon ja hoitaa osansa sähköpostitrafiikista.

    • Yhdistykset
    • Laura Karlsson, toimitusjohtaja, Kirjamedia Oy ja Kirjakauppaliitto ry
    • asiakaspalvelun hoito, kokouksissa avustaminen, ostolaskujen tiliöinti ja käsittely, postin käsittely, tiedonhankinta ja kilpailutus

Pienelle yhdistykselle Virtuaaliassari lisää joustavuutta resurssienhallintaan

Kirjakauppaliiton toimitusjohtajalla Laura Karlssonilla on ehdoton luottamus omaan virtuaaliassariinsa. Assarit hoitavat Kirjakauppaliitossa mm. jäsenasioita, tapahtumajärjestelyjä, talousasioita ja avustavia HR-tehtäviä.

Järjestön oma virtuaaliassari Taina Lehtovaara sopii myös päättäjätapaamisia, hallinnoi kalentereita, valmistelee kirjanpidon ja hoitaa osansa sähköpostitrafiikista.

Edunvalvontajärjestöllä on luonnollisesti paljon tapahtumia. Virtuaaliassarit osallistuvat myös tapahtumajärjestelyihin.

”Assarimme Taina on ollut hyvin noheva. Meillä on hyvä yhteisymmärrys siitä mitä olemme tekemässä ja mitä tavoittelemme”, kehuu Karlsson.

Virtuaaliassarimme on yksi meistä

Kirjakauppaliitto ry siirtyi Virtuaaliassarin asiakkaaksi samaan aikaan usean muun järjestön kanssa. Järjestöillä on usein pienet resurssit, joten yhdistykset saavat jaetuista assaripalveluista synergiaetuja. Yhdistyksen toimintaa säätelee yhdistyslaki, joten yhdistyksen toimintaan kohdistuvat viralliset vaatimukset ovat vähän erilaisia kuin yrityksillä

”Aikaisemmin työt oli järjestetty sisäisesti. Meillä oli sitä varten palkattu työntekijä. Assareiden käyttäminen on tuonut joustavuutta resursseihimme ja synergiaetuja. Käytössämme on lisäksi aina tarvittaessa lisäresursseja”, kertoo Karlsson.

Toimistolta on siirrytty käytännössä etätöihin ja assari käy kerran viikossa toimistolla hakemassa postin. Kun työtä tehdään etänä, eivätkä työntekijät kokoonnu toimistolla, assari tuntuu oman talon väeltä. Kerran viikossa pidetään yhteinen etäpalaveri.

Karlsson luottaa, että jos tulee jotain kysyttävää, Virtuaaliassari ottaa yhteyttä. ”Minulla on ehdoton luottamus Tainaan ja hän on osoittautunut luottamuksen arvoiseksi.”

Kirjakauppaliitto ry ja Kirjamedia Oy

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen etujärjestö. Kirjakauppaliitto tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä toimii suomalaisten lukemisharrastuksen parhaaksi. Kirjamedia Oy on Kirjakauppaliiton omistama osakeyhtiö.

Toimitusjohtaja Laura Karlsson

Kirjamedia Oy ja Kirjakauppaliitto ry

www.kirjakauppaliitto.fi