MK Facade Oy – rakennusyrityksen hallinnon sihteeri

”Meillä ei ole omaa henkilökuntaa, joka hoitaisi talous- tai sihteeritehtäviä. Virtuaaliassareiden hyödyntämisellä olemme saaneet pidettyä kulumme pieninä.”

    • Rakennusala
    • MK Facade Oy, Marko Kahilainen, toimitusjohtaja
    • arkistointi, asiakaspalvelun hoito, kulujen vienti projekteille, laskukyselyihin vastaaminen, ostolaskujen tiliöinti ja käsittely, pehmeä perintä, tiedonhankinta ja kilpailutus, verottajailmoitukset

Virtuaaliassareiden ansiosta asiat ovat aina ajan tasalla

Julkisivuremontteihin erikoistuneella MK Facadella ei ole omaa toimistoa. Pakolliset paperityöt hoidettiin aikaisemmin kotitoimistoilta iltaisin, mutta nyt ne teetetään Virtuaaliassareilla. Suurin osa ajasta menee työmaalla tai suunnittelutyöhön.

MK Facadella on kaksi omistajaa, jotka toimivat myös yrityksen toimihenkilöinä. Omaa henkilökuntaa on 10 ja alihankkijoiden kautta työntekijöitä keskimäärin 50.

”Meillä ei ole omaa henkilökuntaa, joka hoitaisi talous- tai sihteeritehtäviä. Virtuaaliassareiden hyödyntämisellä olemme saaneet pidettyä kulumme pieninä”, kehuu MK Facaden toimitusjohtaja ja rakennusmestari Marko Kahilainen.

Aina on joku assari valmiina auttamaan

Joka päivä kohdalle osuu jotain juoksevia asioita. Asiat voivat liittyä taloushallintoon, palkkojen maksuun, ostolaskuihin, työsopimuksiin, viranomaisyhteistyöhän tai työmaalinkkien lähettämiseen.

Fyysinen perehdytys työhön tehdään aina työmaalla, mutta työmaalinkkien avulla kaikille korjausrakentajille lähetetään kirjautumislinkki kulunvalvontaa varten.

Kun kaikille työmaille kirjaudutaan aina sähköisesti, kitketään samalla harmaata taloutta yleisesti rakennustyömailla. Kaikki rakennustyömaalla työskennelleet henkilöt ja heidän tuntinsa ovat silloin kirjoissa ja kansissa eri työmailla.

Näihin asioihin saamme apua Virtuaaliassareilta. Koko tiimi on valmiina auttamaan ja assareista joku on aina käytettävissä.

Päivittäin yhteydessä

”Olemme lähes päivittäin yhteydessä ja he tekevät meille töitä pari tuntia päivässä. Moni asia pitää hoitaa välittömästi. Kun työt saadaan heti päiväsaikaan tehdyksi, työtehtävät eivät kuormita meitä iltaisin rakennustyömailla vietetyn päivän jälkeen”, kertoo Kahilainen.

Virtuaaliassarit tekevät mm. rakennusviranomaisten kanssa yhteistyötä. Virtuaaliassarit Hanna Nieminen ja Marika Vierimaa ovat molemmat perehtyneet MK Facaden moninaisiin työtehtäviin.

”Piristää molempien päivää, kun työn tekeminen yhdessä on kivaa, eikä kaikki asioita oteta liian vakavasti. Huumori pitää positiivistä virettä yllä. Joskus joudumme laittamaan työaikojen ulkopuolellakin viestejä. Olemme sopineet, että riittää, kun työt tehdään toimistoaikoina, mutta assarit ovat sen verran työhullua porukkaa, ettei ihan aina tähän pystytä. Aina saamme kuittauksen, kun joku pyydetty työtehtävä on tehty”, kehuu Kahilainen. ”Me olemme keksineet toisillemme useita eri lempinimiä työntouhussa.”

Yhteyksiä hoidetaan enimmäkseen WhatsAppissa ja sähköpostilla, joskus harvemmin soitellaan. Virtuaaliassarit ylläpitävät myös yrityksen kotisivuja.

MK Facade Oy on erikoistunut julkisivuremontteihin, joissa tarvitaan sekä ammatillista osaamista että yhteistyökykyä mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Julkisivujen korjaamisen yhteydessä kunnostetaan tai uusitaan usein myös kiinteistön ikkunat ja ovet, parvekkeet, vesikatot, parannetaan valaistusta sekä tehdään maanrakennustöitä.

Marko Kahilainen, toimitusjohtaja

MK Facade Oy

www.mkfacade.fi