NÄE ry – tyytyväinen yhdistysasiakas

"Assari ei ole meillä töissä, joten hän voi tuoda ulkopuolisen näkökulman meidän tekemiseemme. Saan paljon konsultoivamman näkökulman. Assari on kollega, ei alainen."

    • Yhdistykset
    • Näe ry, Panu Tast, toimitusjohtaja
    • arkistointi, asiakaspalvelun hoito, asiakirjojen puhtaaksikirjoitus, kokouksissa avustaminen, mallipohjien ja asiakirjojen hallinta, postin käsittely, raporttien valmistelu, tapahtumajärjestelyt, vaihteen hoito

NÄE ry:n jäsenkoordinaattori on virtuaaliassari

NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast kokee virtuaaliassistentin käytössä olevan enimmäkseen positiivisia puolia. Jos oma assistentti on sairaana tai lomalla, assistenttipalvelut ovat silti käytössä. Virtuaaliassareiden koordinaattori Taina Lehtovaara vastaa NÄE ry:n jäsenpalveluista ja hallinnosta.

”Virtuaaliassarin työt tehtiin aikoinaan talossa. Assarin hankimme, kun oma koordinaattorimme jäi eläkkeelle ja päätimme ulkoistaa tekemisen”, kertoo Tast.

Kun palvelut ostetaan ostopalveluna, johtamistapaa on pitänyt muuttaa. Kun assari ei ole suora alainen ja normaali työnantajan direktio-oikeus puuttuu, Tast ei koe olevansa hänen esimiehensä, vaan johtamista on lähestyttävä verkostojohtamisen näkökulmasta.

”Olen joutunut opettelemaan. Se ei ole miinuspuoli, mutta asia, joka on eri tavalla, kuin ennen.”

Virtuaaliassarilla on takanaan kokonainen tiimi

Kun palvelu on ulkoistettu, käytössä ei ole vain yhtä assaria, vaan taustalla toimii kokonainen tiimi, josta löytyy aina tarvittaessa paikkausapua tai lisäosaamista. Yhteistyö on paljon laajempaa ja assarilla on tukenaan yhteisö, jolta saa tukea ja neuvoja. Tastin mielestä yhteisön kanssa toimiminen tuo lisäarvoa yhdistykselle.

”Taina on sopivasti vähän etäämmällä. Hän ei ole meillä töissä, joten hän voi tuoda ulkopuolisen näkökulman meidän tekemiseemme. Saan paljon konsultoivamman näkökulman. Assari on kollega, ei alainen. Käytössä olevat resurssit kohdennetaan nyt tarkemmin, jolloin assarin käyttäminen myös taloudellisesti kestävä yhtälö”, sanoo Tast.

Tast on ollut hyvin tyytyväinen Virtuaaliassariin: ”Ensimmäisenä tulee mieleen terveiset, että hyvin te vedätte. Siitä ei ole kahta sanaa.”

NÄE ry

NÄE ry on optikkoliikkeiden ja niitä palvelevien maahantuojien ja valmistajien edunvalvontajärjestö. Näkemisen ja silmäterveyden toimialan toimialajärjestöön kuuluu noin 75 % alan toimijoista.

 

Toimitusjohtaja Panu Tast

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

www.naery.fi