Toimistoassarin tehtävät

  • Tiedon kerääminen ja analysointi
  • Dokumenttien ja esitysten valmistelu
  • Sopimusten seuranta ja arkistointi
  • Rekisterien päivitys ja raporttien luonti
  • Asiakirjojen puhtaaksikirjoitus
  • ääninauhojen purkaminen
  • Käyntikorttien vieminen järjestelmään
  • Pienimuotoiset käännöstyöt