ALV-muutos 1.9.2024 – mitä sinun tulee huomioida?

Suomen hallitus on päättänyt nostaa yleisen arvonlisäverokannan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Alv-noston on arvioitu tuovan valtion kassaan noin miljardin euron lisätulot. Muutos astuu voimaan 1.9.2024 ja koskee kaikkia arvonlisäverovelvollisia, joten yritysten on tärkeää varautua muutokseen ajoissa.

Mitä tuotteita ja palveluja arvonlisäveron nosto koskee?

Yleinen 24 prosentin arvonlisäverokanta koskee useimpia Suomessa myytäviä tuotteita ja palveluita. Alennetut alv-kannat pysyvät 14 ja 10 prosentissa, joten esimerkiksi ruoan arvonlisäverotus ei ole kiristymässä.

Makeisten arvonlisävero kuitenkin nousee 14 prosentista yleisen alv-kannan piiriin. Tulevaisuudessa karkkien ja suklaan arvonlisäverokanta on 25,5 prosenttia.

Edellisen kerran yleinen alv-kanta nousi vuodenvaihteessa 2013, jolloin sitä nostettiin 23 prosentista nykyiseen 24 prosenttiin. Myös alennetut arvonlisäverokannat nousivat tuolloin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Mitä tämä tarkoittaa sinulle?

Arvonlisäveron korotus tarkoittaa, että myyntituloistasi suurempi osuus menee valtiolle. Tämä vaikuttaa suoraan kassavirtaasi ja saattaa vaatia hinnoittelun uudelleenarviointia. Arvonlisäveron korotus näkyy eniten kuluttajan kukkarossa, joten moni pienyrittäjä joutuu muutoksen myötä miettimään hinnoitteluaan. Kalliimmissa tuotteissa korotetun arvonlisäveron siirtäminen suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa ostohalukkuuteen. Toisaalta kuluttajahinnan pitäminen ennallaan on pois yrittäjän katteesta. B2B kaupassa muutos on helpompi, sillä ALV 0% hinta ei muutu, ellei sitten yritys lähde tekemään hintamuutoksia samaan aikaan verokannan muutoksen kanssa.

Muutoksesta aiheutuu toki myös jonkin verran hallinnollista työtä, kun hinnastoja, sopimus- ja tarjouspohjia sekä esitteitä joudutaan joka tapauksessa rukkaamaan uusiksi monissa yrityksissä.

Pienempien kertaostojen kohdalla alv-korotuksen vaikutus ei ole järin suuri. Esimerkiksi kuluttajalle aiemmin 100 euroa maksanut kampaamokäynti maksaisi jatkossa 101,21 euroa, jos alv-korotus viedään suoraan asiakkaan maksamaan hintaan.

Järjestelmämuutokset

Taloushallinnon järjestelmien mukautuminen uuteen alv-kantaan ei välttämättä ole ongelmatonta, jos käytössä on hyvin vanha ohjelmisto. Aiemmin alv-prosentit ovat Suomessa olleet aina kokonaislukuja, eivätkä kaikki järjestelmät välttämättä taivu nykyisellään desimaaleihin.

Moni ohjelmistotalo ja taloudenhallintajärjestelmä on jo aloittanut muutokseen valmistautumisen ajoissa ja muutoksesta on pyritty tekemään mahdollisimman helppo ja kivuton käyttäjälle eli yrityksille.

Silti muutosvaihe 1.9.2024 alkaen aiheuttaa jonkin verran käsityötä, jossa me voimme auttaa.

Muista nämä asiat:

  • Suorituspäivä ratkaisee: Verokanta määräytyy palvelun tai tuotteen toimituspäivän mukaan, ei laskun päivämäärän. Varmista, että käytät oikeaa arvonlisäverokantaa laskuissasi.
  • Päivitä taloushallinnon järjestelmät: Varmista, että taloushallinnon ohjelmistosi tukevat uutta 25,5 prosentin verokantaa ja desimaalien käyttöä.
  • Kouluta henkilöstösi: On tärkeää, että työntekijäsi ymmärtävät uudet arvonlisäverovaatimukset ja päivitetyt prosessit.
  • Arvioi hinnoittelustrategiasi: Tarkista tuotteiden ja palveluiden hinnat ja varmista, että ne kattavat uuden verokannan.
  • Varmista läpinäkyvyys ja raportointi: Päivitä raportointi- ja kirjanpitokäytännöt vastaamaan uutta verokantaa.
  • Käy läpi verkkosivusi ja markkinointimateriaalisi. Asiakkaat kyllä varmasti ymmärtävät jos vielä vähän muutoksen jälkeen verkkosivuillasi mainitaan vanha alv-kanta, mutta helpoimmalla selviät kun teet kerralla kaiken kuntoon.

Myitkö tai ostitko osamaksulla? Alv-prosentin määrää luovutushetki

Myös osamaksukaupassa arvonlisävero määräytyy sen mukaan, milloin tavara luovutetaan ostajalle. Jos asiakas saa ostamansa tavaran itselleen ennen 1.9., arvonlisäveroprosentti on 24. Jos tavara tai palvelu on maksettu ennakkoon ennen korotusta, sovelletaan vanhaa 24 % verokantaa.

Osamaksuostoissa verokanta määräytyy tavaran luovutusajankohdan mukaan. Esimerkiksi toukokuussa tilattu auto, joka luovutetaan syyskuussa, verotetaan uudella 25,5 % verokannalla. Uuden auton arvonlisäverokantaan ei vaikuta se ajankohta, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan tai mahdollisen ennakkomaksun perusteella.

Sellaisiin palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Urakoissa ne osat, jotka on suoritettu ennen 1.9., menevät nykyisellä verokannalla ja 1.9. jälkeen suoritetut uudella. Jos 1.9. jälkeen suoritettavat urakan osat maksetaan ennakkoon ennen 1.9., niiden arvonlisäprosentti on 24.

Verohallinto julkaisee ohjeet yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyen kesäkuun alussa.

Muitakin ALV-muutoksia on näköpiirissä

Hallitus on myös esittänyt alennetun ALV:n nostoa 10 prosentista 14 prosenttiin. Tämä koskisi muun muassa lääkkeiden, kirjojen, kulttuuri- ja viihdetapahtumien lippujen, liikuntapalveluiden ja elokuvanäytösten. Tämänhetkisen tiedon mukaan nämä muutokset käsitellään eduskunnassa syksyllä 2024 ja niiden odotetaan astuvan voimaan 2025 alusta. Osa tuotteista ja palveluista – esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet – verotettaisiin kuitenkin jatkossakin 10 prosentin alv-kannalla.

Vinkkejä pienyrittäjille:

  • Pidä järjestelmäsi ajan tasalla: Varmista, että kaikki käytössäsi olevat ohjelmistot tukevat uutta verokantaa.
  • Tarkista tallennetut palvelut ja tuotteet: Varmista, että niissä on käytetty oikeaa verokantaa.
  • Seuraa lainsäädännön kehitystä: Pidä silmällä mahdollisia tulevia muutoksia verolainsäädännössä ja varaudu reagoimaan niihin.

Muista, että me olemme täällä auttamassa sinua muutoksen keskellä. Jos sinulla on kysyttävää, assarimme on valmiina auttamaan.