Yrittäjän sopimusriskit ja niiden hallinta

Yrittäjän on tärkeää minimoida hankalat kiistatilanteet. Siinä avainasemassa ovat sopimukset. Juristi Sami Leinonen Talousjuristit Oy:stä vierailee blogissamme ja kertoo tässä artikkelissa, mitkä asiat ovat yleensä pielessä yritysten sopimusasioissa ja miten vältät ne.

1. Sopimusta ei ole tehty

Tyypillisesti pk-yrityksen sopimusriskit liittyvät siihen, että kirjallisia sopimuksia alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden toimeksisaajien kanssa ei ole tehty lainkaan. Tällöin sopimussisällön todistelu on hankalaa, koska vastuukysymyksiä ei ole sopimustasolla ratkaistu lainkaan.

2. Sopimushäiriötilanteiden vastuunjaosta ei ole sovittu

Lähes yhtä yleistä on riskinäkökulmasta se, että kirjallinen sopimus kummankin osapuolen pääsopimusvelvoitteista sinänsä on tehty, mutta sopimushäiriötilanteisiin liittyvästä vastuunjaosta ei kuitenkaan ole tarkemmin sovittu.

Tätä voisi kuvata yksinkertaisella esimerkillä: osapuolten välillä on sovittu omenan kaupasta tietyllä hinnalla, mutta sopimuksessa ei ole tarkemmin sovittu siitä, kumman osapuolen vastuulla on se, että omena pilaantuu kuljetuksen aikana myyjältä ostajalle.

3. Sopimuksen pikkuprinttiä ei ole luettu

Monesti sopimusriskit saattavat ilmetä myös siten, että sopimuksen osaksi hyväksytään yksin toisen osapuolen laatimia vakiosopimusehtoja siten, että niihin liittyviä vastuuriskejä ei täysin ymmärretä. Pahimmassa tapauksessa vakiosopimusehtoja ei edes ennen sopimuksen solmimista lueta.

Sopimuksia tehdessä on siis tärkeää pohtia, mikä voi mennä omassa toiminnassa vikaan sopimussuhteen aikana ja minkälaisia vastuuriskejä sopimuksessa rikkomusten osalta on. Yksi tavallinen tähän liittyvä riskityyppi on oman sopijakumppanin asiakkaalle aiheutuneet vahingot, jotka pyritään sopimuksella siirtämään sinun vastuullesi.

4. Sopimusriitatilanteita varten ei ole sovittu vaihtoehtoisista riidanratkaisutavoista

Vaikka Suomessa on asiantuntevasti ja puolueettomasti toimiva oikeuslaitos, aiheuttaa tuomioistuinkäsittelyiden hitaus kuitenkin merkittävän oikeusturvaongelman. Ihan tavanomaisessakin sopimusriidassa pelkkä käräjäoikeuskäsittely kestää tyypillisesti vuodesta kahteen siitä, kun toinen osapuoli on jättänyt kanteen. Tyypillisesti varsinkin ns. maallikoiden laatimiin sopimuksiin on vain tyydytty ”oksentamaan”, että riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa – joka olisi siis lakiin perustuva oikeuspaikka ilman nimenomaista sopimusehtoakin.

Tähän oikeusturvariskiin voidaan kuitenkin vaikuttaa sopimuksilla siten, että sopimuksessa sovitaan vaihtoehtoisista riidanratkaisutavoista tai asian ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. Tällöin sopimuksesta johtuva erimielisyys on ratkaistavissa parhaimmillaan parissa kuukaudessa.

Artikkelin kirjoittaja Sami Leinonen toimii Talousjuristit Oy:ssä osakkaana ja on avustanut pk-sektorin yrityksiä ja yrittäjiä yli 10 vuoden ajan erilaisiin sopimuksiin ja sopimusriskeihin liittyvissä asioissa. Talousjuristit auttaa ihan tavallisia yrityksiä liiketoimintaan liittyvien haasteiden parissa. Juridiikan tuntemuksen lisäksi heillä on olennaista kokemusta liike-elämästä ja bisneksen tekemisestä.

Tarvitsetko apua päivittäisen sopimushallinnan kanssa, kuten esimerkiksi asiakirjapohjien laadinnassa? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!