Case: CurrentFin Oy – assistentti paransi ajanhallintaa

Virtuaaliassarimme osallistuu jopa pikkujouluihin

”Yhteistyömme on hyvin sujuvaa. Assarimme Marika Vierimaa toimittaa meille uutiskirjeitä, kontaktoi mediaa, hallinnoi sopimuksia ja auttaa meitä reskontran kanssa”, kertoo Heikki Kauppinen Current Fin Oy:stä.

Aikaisemmin yrittäjä ja toimitusjohtaja Heikki Kauppinen teki itse assarin työt ja koki, että rutiinityöt voisi hyvin joku muukin voisi tehdä. Nyt assarille siirrettyihin työtehtäviin kului aikaisemmin helposti tunteja. Ajanhallinta parantui ja aikaa löytyi keskittymiseen myös omiin töihin.

Assistentistä on moneen

Kauppinen on ollut tyytyväinen assistenttinsa osaamisen monipuolisuuteen ja yleissivistykseen. ”Assistenttimme Marika on ollut osaava myös viestinnän apuna, koska hän seuraa alan uutisia. Marika ei tee meille sisällöntuotantoa, vaan enemmänkin viestintää.”

Tiimiläiset kirjaavat ylös ajankohtaisia viestintäaiheita ja assistentti ylläpitää asiakkaiden uutiskirjeitä ja nettisivuja.

”Keskityn mieluummin ydinosaamiseeni ja laskutettaviin töihin. Sopimusten stilisointi ja kirjanpito vaativat tarkkaavaisuutta.”

Kauppinen on ollut todella tyytyväinen palveluihin ja pitää assistenttiaan monitaitoisena moniottelijana, jolta voi tilata muitakin työtehtäviä kuin vain perinteisiä talouden ja hallinnon assistentin tehtäviä.

”Kerran viikossa käymme läpi tehtävät täskit puhelimessa. Käytössä on monta muutakin kanavaa, kuten WhatsApp ja Sharepoint. Paljon on toistuvia tehtäviä ja joskus joitain uutta.”

Kauppisella on ollut kiusaus korottaa tunteja, mutta tähän asti on vielä pysytty nykyisessä sopimuksessa. Konsultoivassa työssä assarin käytöstä syntyvät kustannukset on mahdollista lisätä omiin laskutettaviin töihin.

CurrentFin Oy

Helsinkiläisen yrityksen pääasiallinen toimiala on lakipalvelut ja se on erikoistunut erityisesti lakiasiainpalveluihin uusiutuvan energian yhtiöille. Hallittu ja systemaattinen kasvu kansainvälisessä ympäristössä edellyttää asiantuntemusta eri sektoreilta: liiketoimintastrategioista, rahoituksesta, juridisesta neuvonnasta, sopimuksista ja viestinnästä. CurrentFinissä uskotaan, että vain ymmärtämällä parhaiten asiakkaiden liiketoimintaa, voi tarjota heidän ansaitsemaa arvoa.

 

Toimitusjohtaja Heikki Kauppinen

CurrentFin Oy