Työaikalaki muuttuu 2020 – mitä yrityksen täytyy huomioida?

Työaikalaki muuttuu 2020 – mitä yrityksen täytyy huomioida?

Uusi työaikalaki astuu voimaan heti ensi vuoden alussa korvaamaan nykyisen työaikalain. Lakimuutoksen tavoitteena on vastata yritysmaailmassa tapahtuneisiin muutoksiin erityisesti asiantuntija-aloilla. Esimerkiksi suurena uudistuksena etätyö lasketaan nyt osaksi työaikaa.

Kokosimme alle kolme tärkeintä asiaa, jotka yritysten kannattaa oitis ottaa huomioon.

1. Joustotyöaika – uusi työaikamalli

Joustotyöaika on muuttuvan työaikalain mahdollistama uusi työaikamalli, jota voidaan soveltaa ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Kun joustotyöaikaa noudatetaan, työntekijä voi itse päättää työntekopaikastaan sekä -ajastaan. Tämä työaikamalli perustuu hyvin pitkälti työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen ja sopimus sen noudattamisesta on tehtävä kirjallisesti. 

Työnantajan tehtävänä on määritellä työntekijän tehtävät sekä niiden tavoitteet ja aikataulu. Sopimuksessa on sovittava ainakin päivistä, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa. Lisäksi on sovittava viikkolevon sijoittamisesta, mahdollisesta kiinteästä työajasta ja sovellettavasta työajasta joustotyöaikasopimuksen päättymisen jälkeen.

2. Työaikapankki – liukuvan työajan mahdollistama laskentatapa

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia voidaan säästää tai yhdistää toisiinsa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että välittömän palkanmaksun sijaan tuntikertymä eli plussaldo korvataan palkallisena vapaa-aikana. Työaikapankin toimivuus on näin ollen riippuvainen toimivasta ja reaaliaikaisesta työajan kirjaus- eli seuranta­järjestelmästä. 

Työaikapankin käyttöönotosta voidaan jatkossa sopia kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, sitooko työnantajaa työehtosopimus, jossa on työaikapankkia koskevia määräyksiä.

3. Liukuva työaikajärjestely

Liukuva työaikajärjestely tarkoittaa sitä, että työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää työnsä alkamis- ja päättymisajankohdasta. Aiemmin liukuma-aika sai olla maksimissaan kolme tuntia, mutta lakimuutoksen myötä se kasvaa neljään tuntiin. Työpäivän voi myös jakaa kahteen osaan siten, että kiinteän osan ja myöhemmän työn välillä on keskeytys.

Muutos näin ollen kasvattaa työntekijöiden työaikajoustoa entisestään, eli työn ja vapaa-ajan voi yhteensovittaa paremmin keskenään.  Työnantajalla ja työntekijällä on myös suuremmat oikeudet sopia keskimääräisen työajan järjestelyistä.

 

Virtuaaliassarit ovat raudankovia ammattilaisia, jotka hoitavat niin perinteiset toimistoassarin ja sihteerin työt kuin vaativammatkin työt joko etänä tai tarvittaessa paikan päällä. Tutustu palveluihimme!