Yrityksen sponsorointi- ja lahjoitusvähennykset verotuksessa

Tähän aikaan vuodesta moni yritys pohtii lahjoituskohteita sekä ensi vuoden sponsorointikuvioita. Monelle saattaa kuitenkin tulla täytenä yllätyksenä, että ne ovat tietyissä tapauksissa myös verovähennyskelpoisia.

Lahjoitusvähennykset

Yrityksellä on mahdollisuus saada verovähennyksiä pienestä lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen. Pieneksi lahjoitukseksi lasketaan korkeintaan 850 euron lahjoitus. Esimerkiksi jos osakeyhtiö tekee 850 euron lahjoituksen, saa se 170 euron verovähennyksen. Muutkin yritysmuodot voivat saada verovähennystä lahjoituksista, mutta rahallista hyötyä ei voida laskea yhtä konkreettisesti vaihtelevista veroprosenteista johtuen.

Vähennyskelpoisuus perustuu siihen, että arvoltaan vähäinen raha- tai esinelahjoitus yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneeksi menoksi. Alle 850 euron vähennyskelpoisen lahjoituksen kohteet voivat olla esimerkiksi paikallisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, kuten junioriurheiluseura, työttömien yhdistys tai mielenterveysjärjestö.

Yritykset voivat saada lahjoitusvähennyksen myös lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen. Silloin alaraja on 850 euroa ja yläraja joko 50 000 tai 250 000 euroa. Tässä tapauksessa muuna omaisuutena kuin rahana annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Sponsorointivähennykset

Sponsorointi on yritykselle tapa hankkia julkisuutta ja tunnettuutta omassa kohderyhmässään tai tavoitella uutta kohderyhmää. Sen avulla voi erottua kilpailijoista sekä vahvistaa brändiään ja imagoaan tukemalla joko rahallisesti tai muilla rahanarvoisilla hyödykkeillä haluamaansa tapahtumaa, toimijaa tai muuta ulkopuolista konseptia.

Sponsorointi on verovähennyskelpoista menoa mikäli sponsorointi on vastikkeellinen mainos tai markkinointimeno eli käytännössä kummankin osapuolen täytyy hyötyä yhteistyöstä.

Sponsorointimenot voidaan vähentää verotuksessa mainos- ja markkinointimenojen tavoin tulon hankkimisesta johtuneina menoina. Tämä tosin edellyttää, että yritys tulee riittävällä tavalla näkyviin sponsoroinnin kohteen toiminnassa tai toimintaympäristössä, esimerkiksi urheilijan vaatteissa tai urheilutiloissa. Jos siis sponsoroidaan ilman näkyvyyttä, menoja ei voi verotuksessa vähentää.