Case: ETU ry – virtuaaliassari helpottamassa jäsenliittojamme

Erikoiskaupan liiton oma hallintoassistentti

”Yhteistyömme sujuu hyvin. Olen ostanut palveluja kymmenelle jäsenliitoillemme, jotta he pääsisivät helpommalla ja voivat keskittyä oleelliseen”, kertoo Etu ry:n toiminnanjohtaja Ulla Pöllänen.

”Virtuaaliassistenttimme Taina Lehtovaara käy meillä viikoittain joka tiistai ja hänellä on oma työpisteensä toimistollamme.” Virtuaaliassarille on sälytetty hyvin moninaisia tehtäviä, mutta parhaiten työnkuvaa kuvaa hallintoassistentti.

”Suurin osa työtehtävistä onnistuu etätyönä hyvin, mutta meillä virtuaaliassarimme Taina tekee myös töitä, joihin vaaditaan läsnäoloa, kuten postin käsittelyä.”

Kun oma assari lomailee, joku tuuraa

Assarin resursseja voi ostaa tarpeen mukaan ja assarit perehdyttävät aina jonkun kollegoistaan tehtäviinsä. ”Aina jos oma assarimme Taina on pois rivistä, häntä tuuraa joku toinen assari.”

Virtuaaliassaripalvelun valintaan vaikuttikin voimakkaasti se, että assaripalvelut tarjoavat aina osaavaa henkilökuntaa käytettäväksi assistentin tehtäviin. Pölläsen mielestä kaikki heille töitä tehneet assarit ovat olleet taitavia ja asiantuntevia. Assaripalvelusta on aina saatavissa työhön perehdytetyn assarin työpanos.

Pöllänen suosittelee virtuaalisassaria varsinkin pk-yrityksille, joissa kaivataan lisäkäsiä toimistotöihin.

Pöllänen kiitteleekin, että pedantti ja täsmällinen hallinnon tradenomi Taina on helpottanut kaikkien työtaakkaa. Liitto on ulkoistanut Tainalle ja hänen kollegoilleen erilaiset excel-työt, avustavat HR-tehtävät ja muita yleisiä sihteeritehtäviä.

Etu ry

Yhdistyksen tärkein tehtävä on luoda parhaat olosuhteet erikoiskaupan alalle ja sen palveluille. Etu ry edistää sen jäsenten menestystä tekemällä vaikuttamistyötä, tiedotusta, tutkimusta ja järjestämällä koulutuksia.  Etu ry osallistuu rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen

Erikoiskaupan liitto Etu ry