Mitä asiakkaamme sanovat meistä?

Yritysoston myötä työmäärä kaksinkertaistui eivätkä omat resurssimme enää riittäneet toimistorutiinien hoitamiseen. Virtuaaliassari tarjosi tilanteeseemme helpon, ketterän ja dynaamisen ratkaisun. Perehdytyksen jälkeen saimme oman nimetyn yhteyshenkilön, Marikan, joka omaksui nopeasti talomme toimintatavat, ja sulautui osaksi työyhteisöämme. Lämmin suositus!

Heikki Rantalaiho Toimitusjohtaja / H24 Palvelut Oy

Virtuaaliassari pelasti meidän hallinnon! Monta asiaa on roikkunut ja jäänyt luonnollisesti asiakastyön jalkoihin, mutta nyt homma toimii ja asiat hoituvat ajallaan. Meillä assarit hoitavat juoksevien asioiden lisäksi myyntilaskutuksen alusta loppuun. Suosittelen lämpimästi varsinkin sellaiseen tilanteeseen, jossa hallinnollista työtä ja juoksevia asioita on sen verran vähän, ettei oman assistentin palkkaaminen ole järkevää saati kustannustehokasta.

Marika Siniaalto Toimitusjohtaja /Grapevine Media Oy

Virtuaaliassareiden perehdytys saatiin puolessa päivässä hoidettua ja meidän järjestelmän haltuunotto mahdollisti nopean aloituksen – seuraavana päivänä hommat olivat jo siirretty. Näin vähällä vaivalla en ennen ole tehtäviä siirtänyt eteenpäin. Nimetty assarimme Hanna on hienosti ja täsmällisesti hoitanut ostolaskujen käsittelyn! Voin hyvillä mielin jäädä lomalle, kun ostolaskut ovat Virtuaaliassareiden hellässä huomassa.

Kirsi Suikkanen Taloushallinnosta vastaava /UVL Talotekniikka Oy

Tarvitsimme taloushallinnon osastolle ostoreskontrasta vastaavan assistentin, jolta luonnistuisi ostolaskujen vastaanotto ja käsittely sekä alustavat kirjanpidon tehtävät. Myös matkalaskujen hoito sekä raporteista vastaaminen olivat assistentin tehtäväkentässä. Palvelu on ollut joustavaa ja sujunut hyvin. Kaiken kaikkiaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä työn laatuun.

Markku Kyyrö Talousjohtaja /Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Tarvitsimme hallinnollista apua Cloud & Data Center -yksikkömme sopimushallinnassa. Tehtäviin kuuluivat mm. palvelusopimusten muutosten tekeminen suoraan käytössä oleviin järjestelmiin ja myyntilaskujen lähetys. Virtuaaliassareiden kanssa asiat ovat hoituneet sujuvasti. Esimerkiksi IT-palvelujen käsitteistön ymmärtäminen auttoi nopeuttamaan perehdytystä.

Petri Heinonen Director /Telia Cygate Oy

Olemme pieni, mutta voimakkaasti kasvava yritys. Liiketoimintamme kasvaessa on ollut haasteena kasvattaa hallintoa niin, että kaikki tarvittava saadaan hoidettua, mutta hallinnon kustannukset pysyvät kurissa. Meillä oli asiakkaidemme laskutus päässyt pahasti laahaamaan jäljessä, kun onneksemme saimme tietää Virtuaaliassarin palveluista. Ilman Virtuaaliassaria tuskin uskallan ajatella missä tilanteessa olisimme nyt.

Peter Holmström Toimitusjohtaja /Aparnas Remontit

Esimerkkejä tehdyistä toimeksiannoista

Teknologiayrityksen ostoreskontra

Asiakasyrityksenä on kansainvälinen teknologiayritys Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, joka tarjoaa tulostuksenhallinnan palveluja ja ratkaisuja toimiston tulostusympäristöön sekä tuotantotulostuksen ratkaisuja ammattitulostusympäristöihin.

Asiakkaan tarpeena oli löytää taloushallinnon osastolle ostoreskontrasta vastaava assistentti, jolta luonnistuisi ostolaskujen vastaanotto ja käsittely sekä alustavan kirjanpidon tehtävät. Taloushallinnon assistentin tehtäviin kuuluu myös matkareskontran hoito sekä tietyistä sisäisistä raporteista vastaaminen. Tehtävien hoito ulkoistettiin Virtuaaliassarille ja tunteja ensimmäisessä sopimuksessa oli 90 tuntia kuukaudessa. Toimeksianto oli 7 kuukauden määräaikainen sopimus, sillä yritys oli juuri aloittamassa tehtävien ulkoistusprojektia konsernitasolla.

Virtuaaliassari Hanna käy asiakkaan toimitiloissa Espoossa kerran viikossa ja muuten työt tehdään etänä. Hyvät viestintävälineet mahdollistavat työn toimivuuden ja laadukkaan asiakaspalvelun. Hanna on jo tärkeä osa yrityksen taloustiimiä talousjohtajan, kirjanpitäjän ja muiden ammattilaisten ohella.
Sopimusta jatkettiin toistaiseksi voimassaolevana ja tehtäväkenttää laajennettiin myöhemmin myynnin tukitehtävillä, jolloin asiakkaalta vapautui asiantuntijoita muihin tehtäviin.

Hinauspalveluyrityksen myyntireskontra

Hinauspalvelua yhteensä viidellä eri paikkakunnalla tarjoavan H24 Palvelut Oy toimitusjohtaja Heikki oli ylityöllistynyt yhtiön laskutuksen hoitamisen ja laskujen uudelleenlähettämisen vuoksi. Hinauspalvelun laskut tulee usein hyvittää alkuperäiselle laskunsaajalle ja kääntää eteenpäin vakuutukseen tai tilaajalle. Laskuihin ja tilauksiin liittyy myös paljon selvitystyötä ja asiakaspalvelua sekä meilitse että puhelimitse. Yrittäjä oli uupunut laskujen työllistävän taakan alle.

Virtuaaliassistentti Marika perehdytettiin tehtäviin 1,5 tunnin mittaisen videopalaverin aikana, jossa käytiin yhdessä Heikin kanssa läpi käytössä olevat järjestelmät, asiakaspalvelun hoito, laskujen muokkaaminen ja edelleenlähetys sekä muut tehtävien suorittamisen kannalta tärkeät asiat. Ulkoistus aloitettiin samana päivänä ja virtuaaliassari Marika pääsi muokkaamaan laskuja itsenäisesti.

Työ on ollut sopivan haastavaa ja erittäin mielenkiintoista ja virtuaaliassarimme ottivat jälleen uuden järjestelmän haltuunsa. Ulkoistuksesta tehtiin 30 kuukausittaisen tunnin pakettisopimus, jossa asiakas saa aina kiinteän ja samansuuruisen laskun ja tunteja tarkkaillaan viikottain. Kolmen edeltävän kuukauden tunnit tarkistetaan kvartaaleittan ja mahdolliset ylittyneet tunnit laskutetaan ulos.

Sosiaalisen median toimisto

Kovaa vauhtia kasvava digimarkkinointitoimisto Grapevine Media Oy tarvitsi osa-aikaista toimistoassistenttia 25 - 30 tuntia kuukaudessa. Vapauttaakseen asiantuntijoiden työaikaa, asiakas tarvitsi jonkun, joka hoitaisi myyntilaskutusta, käsittelisi ostolaskuja sekä kulukuitteja, olisi yhteydessä kirjanpitoon ja syöttäisi kulut kirjanpitojärjestelmään. Tarvetta oli myös matkakorttien, lounaskorttien ja toimistotarvikkeiden tilaamiseen sekä matkajärjestelyihin ja pienimuotoisten tapahtumien ja kokousten järjestämiseen.
Asiakkaan kanssa tehtiin kiinteä pakettisopimus, jossa työtunneiksi sovittiin 30 tuntia kuukaudessa. Tarkistuspiste sovittiin ensimmäisen kvartaalin loppuun, jolloin toimeksiannon sisältöä sekä tunteja tarkistettiin.
Virtuaaliassistentti Marika käy asiakkaan toimipisteessä Helsingissä tarvittaessa, mutta yleensä tehtävät hoidetaan etänä meidän omalta toimistoltamme käsin.

Ulkoistuksen kautta asiakas sai osaavan ja pätevän osa-aikaisen virtuaaliassarin ilman kiinteitä laite- tai henkilöstökuluja.

Talotekniikkayrityksen ostolaskujen hoito

Talotekniikka-alan yritys UVL Talotekniikka Oy oli valinnan edessä: palkatako osa-aikainen vai ulkoistaako tekeminen muualle? Päätös oli tehtävä pian ja aloitus oli nopea.

Yrityksen toimitusjohtaja Lauri päätti ulkoistaa yhteensä 40 tuntia kuukaudessa Virtuaaliassareille. Ulkoistettaviin tehtäviin kuuluvat ostolaskujen tarkistus, alustava tiliöinti, kustannuspaikka- ja projektijaottelu sekä sisäiseen kiertoon lähetys. Yrityksellä on käytössään oma laskunkiertoon tarkoitettu kirjanpitojärjestelmä, johon Virtuaaliassarimme Hanna tutustui perehdytyksen yhteydessä asiakkaan toimipisteessä. Perehdytys hoidettiin muutamassa tunnissa, jonka jälkeen Hanna enää vain tarkisti muutamia ostolaskujen kustannuspaikkajaotteluun liittyviä poikkeustapauksia yhteyshenkilöltään Kirsiltä meilitse. Myös asiakkaan kirjanpitojärjestelmän haltuunotto sujui mutkattomasti ja nopeasti. Työt hoidetaan etänä Virtuaaliassareiden päämajasta Espoosta.

Rakennusalan yritysten hallinnolliset työt

Virtuaaliassarimme on ollut mukana auttamassa useamman rakennusalanyrityksen hallinnollisissa tehtävissä. Jokaisella yrityksellä on ollut omat ohjelmistot ja järjestelmät, jotka assarimme on ottanut haltuun nopeasti.

Salminen Mäki Yhtiöt Oy:ssä Hannan toimenkuvaan on kuulunut mm. ostolaskujen tarkastaminen, tiliöinti, litterointi, hyväksyminen sekä kustannuspaikkajaottelu sekä uusien toimittajakorttien lisääminen ja vanhojen päivittäminen. Reklamaatiotapaukset ja virheelliset laskut assarimme Hanna on hoitanut toimittajien kanssa omatoimisesti. HR-puolen tehtävistä olemme hoitaneet työntekijätietojen päivittämisen, verokorttiasiat, tuntikorttien täyttämisen sekä palkka-aineistojen koostamisen palkanlaskijalle. Olemme myös olleet apuna uusien järjestelmien käyttöönottoprojekteissa.
Salminen Mäki Yhtiön kanssa on alusta asti ollut käytössä 25 tunnin pakettisopimus, joka kuitenkin mahdollistaa joustavan tuntien käytön niissä tilanteissa, jolloin assaria tarvitaan kausittaisten tehtävien hoitoon.

Toisessa rakennusalan yrityksessä, Aparnas Remonteissa, assarimme keskittyi myyntilaskujen valmisteluun ja lähettämiseen.

Assarin tehtäviin kuuluivat mm. ostolaskujen allokointi oikeisiin asiakaskohteisiin, myyntilaskuaineiston kokoaminen ja laskujen luonti sekä yrittäjän kulukuittien kerääminen ja kululaskujen luominen. Lisäksi tehtäviin kuuluivat muut hallinnon tehtävät kuten yrityksen pikkujoulujen järjestäminen, työntekijöiden joululahjojen hankkiminen sekä erilaiset muut hankinnat ja kilpailutukset.

Yhteistyön seurauksena yrittäjälle jäi aikaa uusien tarjousten tekemiseen, asiakaskohteiden seuraamiseen sekä projektien johtamiseen.

IT yrityksen sopimushallinta

IT palveluja tarjoava yritys tarvitsi tuntityöntekijää hoitamaan palvelusopimusten hallintaa sekä -laskutusta yrityksen omien järjestelmien kautta.

Tehtäviin kuuluvat sopimusmuutosten tekeminen, asiakkaiden sopimusten muokkaaminen, myyntilaskujen luominen ja oikeellisuuden tarkistaminen, laskuhyvitysten tekeminen sekä yhteydenpito loppuasiakkaisiin laskutukseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa.
Työ on tarkkaa ja perehdytys tehtiin asiakasyrityksen toimesta asiakkaan omissa tiloissa. Itse työ ei vaadi toimistolla oloa, vaan voidaan hoitaa vahvan tunnistautumisen kautta etänä.
Virtuaaliassari on tavoitettavissa päivittäin ja osallistuu kokouksiin Skypen välityksellä etänä. Tarvittaessa kuitenkin Virtuaaliassari Sanna saapuu asiakkaan toimipisteeseen koulutuksiin ja muihin läsnäoloa vaativiin kokouksiin.

Tunteja varattiin virtuaaliassistentille 90 tuntia kuukaudessa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Kiinnostuitko?

Haluatko lähettää hintatiedustelun?

Ota yhteyttä ja selvitetään miten voimme auttaa sinua parhaiten